INTEGRITETSPOLICY

Denna policy förklarar hur vår webbplats reiduntandlakare.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats. 


Hur behandlar ni mina personuppgifter?
Följande dokument i pdf-format nedan förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften.
Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas

INTEGRITETSPOLICYN I SIN HELHET (PDF)

PATIENTINFORMATION

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. 


Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. 


De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Patientinformation