Behandlingar & priser

Vi utför allmäntandvård som lagningar, rotbehandlingar, implantatprotetik, helkeramiska kronor och broar, avtagbara proteser. Vi erbjuder också estetisktandvård såsom tandblekning och fastsättnng av tandsmycken. Klicka på behandlingarna nedan för att läsa mer.

Priser

Efter genomgången undersökning görs en preliminär kostnadsberäkning. Priset du betalar påverkas av olika faktorer; bland annat ålder och uppnådd karensnivå från tidigare utförd vård under pågående behandlingsperiod. Omfattningen och läget i munnen av planerad åtgärd påverkar också priset.
Prisgivning via telefon utan att ha sett dig som patient kan därför vara svårt att ge.

Bastandvård är kostnadsfri för barn och ungdomar tom 22 års ålder.


Prisexempel på några vanliga behandlingar:

* Undersökning hos Tandläkare från 935:- (minus 300-600:- **ATB)
(inklusive 4 röntgenbilder samt avlägsning mindre mängd tandsten)

* Lagning från 865:- till 1895:-

* Förebyggande från 205:-

* Rotbehandling från 3990:-


**ATB = Allmänt Tandvårds Bidrag 

Prisnivån påverkas även av evenutell uppnådd karensnivå under pågående behandlingsperiod. För mer information se Försäkringskassans hemsida.


Tandvårdsbidraget

Varje år, från den 1 juli, får du som är 23-29 år och du som är 65+ ett tandvårdsbidrag på 600:- , motsvarande årliga tandvårdsbidrag för dig mellan 30-64 år är 300:-. Detta finns redan inlagt i vårt system via uppkoppling mot Försäkringskassan. Bidraget dras därefter av från bruttopriset när du betalar.


Högkostnadsskyddet

Ett högkostnadsskydd via försäkringskassan finns.
Det blir per automatik aktuellt vid större behandlingar.
Patienten betalar en del, och Försäkringskassan betalar resten direkt till vårdgivaren.

Alla kontakter med Försäkringskassan sker via daglig uppkoppling och rapportering i vårt dataprogram.

Läs mer här på Försäkringskassans hemsida